Certificat de calitate EN ISO 9001:2015

Media Leaders Ltd. deține certificatul recunoscut internațional de sistem de management al calității. ISO 9001:2015

Printre obiectivele majore ale Leaders Media Ltd. se numără realizarea celui mai înalt nivel de calitate a serviciilor oferite clienților. Ne concentrăm pe îmbunătățirea continuă a activităților organizației noastre și lucrăm constant la atingerea obiectivelor noastre în domeniul calității produselor și serviciilor și performanței standardelor internaționale de calitate. Rezultatul eforturilor noastre este recunoașterea calității serviciilor oferite nu numai la magazinele online operate de Media Leaders Ltd. între clienți și obținerea certificatului de calitate recunoscut internațional. Satisfacția clienților noștri și a tuturor părților interesate este o ipoteză de bază pentru succesul nostru pe termen lung.

EN ISO 9001:2015 specifică cerințele pentru un sistem de management al calității, atunci când o organizație trebuie să-și demonstreze capacitatea de a furniza în mod consecvent produse care îndeplinesc cerințele clienților și se concentrează pe creșterea satisfacției clienților prin aplicarea eficientă a sistemului, inclusiv a proceselor pentru realizarea unei îmbunătățiri continue a acestui sistem. Toate cerințele acestui standard internațional sunt aplicabile în general oricărei organizații, indiferent de tipul, dimensiunea și tipul de produse pe care le furnizează.

Certificatul confirmă faptul că sistemul de calitate al Leaders Media Ltd. este în concordanță cu cerințele sistemului de calitate EN ISO 9001:2015.